Pályázat

Pályázati lehetőség ROWA gyógyszertári automata beszerzésére

Pályázat címe, kódszáma: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása, VINOP-1.2.1-21

 

A felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra, figyelemmel a koronavírus gazdasági hatásai által leginkább sújtott vállalkozások nehézségeire.

 

A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

 

Kik pályázhatnak?

✓ mikro- kis és középvállalkozások

✓ amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

✓ amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt.

✓ amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, egyéni vállalkozók nem pályázhatnak

✓ A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

 

A pályázat kerete: 200 milliárd Ft, 1000-3000 db támogatási kérelem befogadása

Támogatás összege: minimum 10 millió Ft maximum 629,3 millió Ft

Előleg: az elnyert támogatás 100%-a

Önerő: 30%

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

Létszám Elszámolható költség /fő Maximális elszámolható összköltség

Létszám Elszámolható költség/fő Maximális elszámolható összköltség
9-főig 1-9 főig 11 millió Ft 99 millió Ft
49-főig 1-9 főig 11 millió Ft

10-49 főig 5 millió Ft

299 millió Ft
249 főig 1-9 főig 11 millió Ft

10-49 főig 5 millió Ft

50-249 főig 3 millió Ft

899 millió Ft

 

A támogatás mértéke:

Vállalkozás típusa/Régió Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl, (valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében) Nyugat-Dunántúl
Mikrovállalkozás 70% 55% 45%
Kisvállalkozás 70% 55% 45%
Középvállalkozás 60% 45% 35%

 

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, a Nyugat-Dunántúl régióban, Pest megye 1. sz. mellékletében felsorolt településein vagy Piliscsaba, Pilisjászfalu településeken valósít meg.

Pest megye azon településein megvalósuló fejlesztések esetén, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. számú szakmai mellékletében, kizárólag Csekély összegű (De minimis) támogatás vehető igénybe.

 

Támogatott elszámolható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • eszközbeszerzés (termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztés, technológiai kapacitás bővítés)

Csak a fentivel együtt:

 • Épület bővítés, átalakítás (max. a projekt 70 %-a)
 • Tanácsadási szolgáltatások: (max. a projekt 20 %-a és max. 50 m. Ft)
 • Képzési szolgáltatások: (max. a projekt 20 %-a a tanácsadással együttvéve és max. 20 m. Ft.)
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 m. Ft-ig)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. a projekt 50 %-a)

A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak:

 1. március 1-16. -támogatási keret: 70 milliárd Ft
 2. június 15-30. -támogatási keret: 50 milliárd Ft
 3. szeptember 30 – október 15. -támogatási keret: 40 milliárd Ft
 4. február 1-15. -támogatási keret: 40 milliárd Ft

Feltételesen visszatérítendő támogatás

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

A legfontosabb, hogy a projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékének (értékesítés nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény – anyagjellegű ráfordítás) a bázisévben (a benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti évben) mért bruttó hozzáadott értékhez képesti növekedése az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) növekedéséhez viszonyítva növekedjen.

Az elért pontszámok arányában a kezdeti visszatérítendő támogatás vissza NEM térítendővé válik.

A teljes pályázati kiírás (jelenleg társadalmi egyeztetés alatt) az alábbi linkre kattintva érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/73365

A Medirobot mindenben segít Önnek és cégének a pályázat lebonyolításában, így együtt biztosan sikerrel valósíthatjuk meg a gyógyszertári automata robot kialakítását.

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségen, hogy elő tudjuk szűrni vállalkozását, hogy alkalmas-e a pályázat benyújtására:

 • Jelentkezzen e-mailben az alábbi elérhetőségén: Felber Zsófia, pályázati irodavezető, felber@medirobot.hu
 • Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot
 • Amennyiben vállalkozása alkalmas a pályázásra, pályázati szakértőink lemenedzselik a pályázat beadásának teljes folyamatát
 • Nyertes pályázat esetén néhány hónapon belül kivitelezzük és készre jelentjük vállalkozása rendszerét.