Az automatizálás kialakulás és a gyógyszertári kiskereskedelemben való megjelenése

Az oldalt úgy tervezzük felépíteni, hogy a felvetett témák egymásba illeszkedve mutassák be a jövő gyógyszertárának alapjait, struktúráját és gyakorlati működését, konkrét példákon keresztül.

Legfontosabb célkitűzésünk az, hogy a robottechnológiával működő patikák példáin keresztül arra ösztönözzük a patikusokat, hogy nyissanak az innováció, a technológiai újdonságok irányába.  Az automatizáció és az informatikai újítások egyértelműen megérkeztek ebbe a szektorba is, és idővel az új szabályozásoknak és előírásoknak köszönhetően ezek vagy egyszerűbbé teszik az alkalmazkodást, vagy más módon nem is lehet majd megfelelni azoknak. Nem beszélve azokról az elvitathatatlan előnyökről, amelyek együtt járnak az általunk képviselt megoldásokkal.

Automatizálásról és a robotokról néhány alapgondolat

Maga az automatizálás folyamata az iparban az 1940-es években jelent meg, elsőként az autóiparban, amikor is a korábbi gépesítés egy új szintre lépett, azzal, hogy folyamatokat automatikussá, önirányítóvá tették. Előre programozott parancsok alapján működő, emberi beavatkozást nélkülöző rendszereket hoztak létre, amelyek feladataikról, elvégzett munkáikról folyamatos kimutatásokat készítettek további fejlesztési célzattal.

A robotok megjelenése kezdetben nagy ellenszenvet váltott ki a vállalkozók körében és csak nagyon nehezen értek el arra a szintre, amikor már ezeket a gépeket nem úgy szemlélik, mint nehézkesen mozgó fémdarabokat, amelyek munkahelyeket szüntetnek meg és adósságba taszítják a tulajdonosokat.  A mai modern robotok, robotkarok könnyűfémszerkezettel készülnek és munkájuk a rutinszerű, ismétlődő, veszélyes és nagyon időköltséges munkafolyamatokat hivatottak támogatni, helyettesíteni.  Ez nagyrészt a tulajdonos vállalkozás versenyképességét növeli, nem beszélve a kényelemről és a biztonságról. Az első generációs gépek szinte kizárólag az ipari-, gyártószektorban terjedtek el, majd fejlődésük eredményeképpen lépésről lépésre meghódították a szolgáltató szektort is. Így értek el a logisztika és a kereskedelem területére.

Robot, mint patikai asszisztens

Continue reading
Tovább olvasom...